"Anlamlı Sözler" Kategorisi

Whatsapp Durum Sözleri
Son yıllarda astronomik bir hızla gelişen teknoloji, gündelik ihtiyaçların olduğu kadar ikili ilişkilerin de farklı bir yapıya kavuşmasına neden oldu. Özellikle anlık mesajlaşma uygulamalarının artması, teknolojinin mobilize olması, önceleri lüks olan iletişimi, artık gündelik hayatın sıkıcı bir ritüeli hâline getirdi. Tabii bu durum ilişkilerin anatomisini oluşturan güven, dostluk, hikâye anlatma ve sohbet etme gibi kavramlar,…
Özlem Sözleri
Özlem, duygusal yoğunluğun had safhada olduğu ilişkilerde karşılıklı olarak değerini anlama, ölçme ve farkındalıklarını geliştirmek için bir duygu durumudur. Bu durum özlem sözleri ile dile getirilir. Bir fırsat olarak da nitelendirilebilecek olan özlem duygusu, kişilerin nispeten kontrolünde olması durumunda yapıcı ve iyileştirici bir güce sahiptir. Fakat aksi durumda kişilerin kontrolünde olmayan özlem duygusu, çoğunlukla ilişkilerin…
Öfke Sözleri
Öfke, kontrol edilmemesi durumunda insan ilişkilerini doğrudan etkileyen yıkıcı bir dürtüdür. Bu durum öfke sözleri ile dile getirilir. İnsanî duygular arasında en tehlikelisi olarak kabul edebileceğimiz öfke, özellikle ikili ilişkilerde birçok şeyin eşiği olarak kabul edilebilir. Anlık bunalımlar, otokontrolü kaybetmek, manevî bir boşluğa kapılmak, hassas bir noktaya temas etmek, çoğu zaman facia ile sonuçlanır. Böyle…
İyi Geceler Sözleri
iyi geceler mesajları ya da sözleri, duygusal ilişkilerin besleyici bir alışkanlığı olarak kabul edilebilir. İlişkilerin yönünü tayin edebilecek güçte bir alışkanlık olarak kabul edilebilir. Ayrılık ya da şiddetli tartışmalarda bir silah olarak kullanılan iyi geceler sözleri , hem yıkıcı hem de yapıcı etkiye sahiptir. Genellikle ilişkinin başlarında ve alışma zamanlarında gerçekleştirilen yoğun mesajlaşma seanslarında bir…
Günaydın Mesajları
Duygusal ilişkilerin anatomisini belirleyen küçük alışkanlıklardan olan günaydın mesajları, kişiler arasındaki ortak değerlerin vücut bulmuş hâli olarak tanımlanabilir. Özellikle 2000’li yıllarda GSM operatörlerinin yaptıkları çeşitli kampanyalar ile ilişki için harcanan bir tür çaba olarak kabul gördü. Bu mesajlaşma seansları, gelişen teknolojiyle birlikte gündelik ve sıkıcı bir alışkanlık olarak kabul edilmeye başlandı. Bu durum gün içindeki…
Dostluk ile Alakalı Sözler
Dostluk, insanî ilişkilerin temelini sağlamlaştıran bireysel ve toplumsal bir ilişki türü olarak kabul edilir. Toplumların kültürel alışkanlıklarını, geçmişini, şimdiyi ve geleceği doğrudan etkileyen en önemli zenginliklerden biridir. Toplum dinamikleri, alışkanlıkları, gündelik işleri ve iletişim tarzları, birbirlerine duydukları güven ve dostluk ilişkileri üzerinden inşa edilir. Bunun en temel nedeni iletişimin günlük hayata doğrudan etkisi ve bireyden…
Cesaret ile İlgili Sözler
Cesaret, bireylerin hayatlarında alacakları kararları doğrudan etkileyebildiği gibi toplumları da şekillendirebilecek insanî bir duygudur. Günlük hayatta alınan kararlar, yapılan seçimler, kurulan cümleler ve gerçekleştirilen eylemler, tamamıyla cesaretle ilgilidir. Cesaret, bireyin hayatını olumlu yönde etkileyebileceği gibi yanlış zamanda yanlış yerde hamle yapılması durumunda olumsuz sonuçlara da neden olabilir. Oldukça hassas bir duygu olan cesaret, doğru anlarda…
Sitem Sözleri
Sitem; kişilerin olaylara, tabiata, çevresine ya da maneviyatına karşı zaman içerisinde biriken bir öfkeyle karşılık verme hâli olarak tanımlanabilir. Buna neden olan en yaygın etken, kişilerin gündelik hayat koşturmacası içinde herkesi dinlemesi fakat kendine vakit ayırmamasıdır. Bir süre sonra mekanik bir duygusuzlukla “tekrar” üzerine kurulu olan tekdüze hayat, insanlarda zaman içerisinde derin bir boşluğun oluşmasına…
Özel Günler İçin Sözler
Özel günler, insanların yoğun hayat temposunda durup dinlenmek için aradıkları bir bahanedir. Böyle günler –bireysel ya da toplumsal- insanların bir araya gelerek ilişkilerini güçlendirmek ya da aralarındaki dostluk tarihini yâd etmek için bir kaçamak yoludur aslında. Fakat sanıldığı gibi şartlı bir şekilde hediye alınması gereken, şartlı organizasyonların gerçekleştirilmesi gereken günler değildir. Zaten doğası itibariyle geçmişi,…
Mert Sözler
İnsan ilişkileri güven üzerine kuruludur. Güven, kişilerin arkadaşlık tarihlerini tayin eden, aralarındaki duygusal bağa yön veren bir olgudur. Zor kazanılır, zaman ister, çabuk sarsılır. İnsan ilişkilerinde bu denli önemli rol oynamasının temel nedeni kuşkuyla alakalıdır. İnsan, doğası gereği kuşkucu ve temkinli bir varlıktır. Görmediği, duymadığı, şahit olmadığı birçok şeye şüpheci bir yaklaşım gösterir. Şüphe ise…