"Anlamlı Sözler" Kategorisi

Komik Sözler
Komik sözler, genellikle sosyal medyada yer alan popüler gündeme göre değişkenlik gösterir. Gündelik dili doğrudan etkileyen bir “akım şekli” olarak kabul edilebilir. Bu durum hicvedilen politik bir olayla ilgili de olabilir, anlık olarak değişen popülariteye bağlı bir olayla da. Ülkemiz sosyal medya dinamikleri hızlı tüketim odaklı olması nedeniyle günlük dili doğrudan etkileyen bu gibi kullanım…
Özlü Sözler
Özlü sözler bir olay, bir hikâye nedeniyle ortaya çıkan ve genellikle tarihi olaylara gönderme yapmak için kullanılan bir dil tekniğidir. Genellikle ulusların etimolojik tarihi konusunda kültürel bir zenginlik olarak kabul edilir. Tarih araştırmalarında da önemli bir yer eden dil ve kültürel köken, kişiler arasında iletişimi doğrudan etkileyen en önemli kriterdir. Özlü sözler bir dilin zenginliğini…
Whatsapp ’da Göndermek İçin Sözler
Sosyal medya platformlarının kurumsal mecralarda olduğu kadar sosyal hayatı da etkisi altına alması, iletişimin farklı bir kalıba girmesini sağladı. Özellikle iletişim ilkesi üzerine kurulu uygulamaların gündelik hayatın temel taşları arasında yer alması, sivil yaşantının dijital bir şekilde şekillenmesine ve temel insan ilişkilerinin farklı bir şekle bürünmesine öncülük etti. İletişimde önemli bir rol oynayan popüler platformlar,…
Laf Sokucu Sözler
İletişim, temelde bir ihtiyaçtan doğan, birey ve toplumların medeniyetlerini sürdürebilmeleri için başvurdukları bir olgudur. Fakat insanoğlu tabiatı gereği çok çeşitli duygulara sahiptir. Savaş ve barış, aşk ve nefret, siyaset ve adalet gibi birçok zıt olgu, temelde iletişim sorunu nedeniyle ortaya çıkar. Bu sorunu tetikleyen ana etken ise duygular ve bununla birlikte laf sokucu sözler ortaya…
Güzel Kısa Mesajlar
Özel günlerde ihtiyaç duyulan kısa mesajlar, ikili ilişkilerde onarıcı olmasıyla ilişkideki heyecanı ayakta tutmak konusunda da başarılı bir yöntemdir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan ihtiyaçlar, insanoğlunun “hız” talebine henüz erişebilmiş değil. Teknoloji geliştikçe gündelik hayata, insan ilişkilerinde ne yazık ki somut sorunlarla karşılaşıyor. Bu durum, sosyal mecralarda karşılaşılan dijital ve fakat yapay olan oluşumlarla örüntülüdür. Bir…
Platonik Aşk Sözleri
Aşk, evrensel tanım itibariyle karşılıklı olacak şekilde iki tarafın da duygusal bir birliktelik kurmasına getirilen tanımlamadır. Basit gibi görünen bu olgu sosyoekonomik kriterler ve duygusal değişkenler gibi birçok faktöre bağlı olarak çeşitli şekillerde çıkar karşımıza. Ortak bir duyguyu paylaşarak bir olabilmenin, manevî bağlamda zenginleşmenin ilkel ihtiyacının tetiklediği bu durum, doğada da benzer şekillerde ortaya çıkmıştır….
Kardeşlik Sözleri
Kardeşlik, insan ilişkilerinin ön planda olduğu, kan bağımız olmasa da yakın bulduğumuz, arkadaşlıklar aşk kadar güçlü bir olgu yer etmekte. Kültürümüzde bir zenginlik olarak yer eden insan ilişkileri, kardeşlik gibi olgular farklı hikâyelerin ortaya çıkmasına da olanak sağlıyor. Özgür bir seçim ile hayatımıza dâhil ettiğimiz insanları evvela “arkadaş,” yaşanan olaylar ve paylaşılan hikâyelerin ardından “kardeş”…
Çok Ağır Sözler
İnsan zihni, çeşitli dış etkenlere bağlı olarak anlık duygu değişimlerine girebilecek bir yapıya sahiptir. Bir zayıflık olarak kabul edilebilecek bu durum genellikle yüksek adrenaline neden olabilecek duygu değişimlerinde ortaya çıkmaktadır. Temel olarak öfkeye neden olan ani duygu değişimleri, zihnin temel kontrolünü yitirmesine ve kişinin ifade yeteneğini ilkel bir şekle sokmasına neden olur. Bu kontrol kaybı…
Eski Dostlar ile İlgili Sözler
Dostluk, coğrafik ve kültürel etkenler başta olmak üzere insan hayatında önemli bir bölümde konumlandırılır. Yalnızca sivil hayatın mihenk taşlarından biri değildir. Kültürel anlamda sanatın da beslendiği bir kaynak olarak kabul edilebilir. Nitekim ülkemiz topraklarında da aşk ile eşdeğer bir konuma sahiptir dostluk. Edebiyatımızda da önemli bir konuma sahiptir. Hatta aşk ile harmanlandığı rivayet edilen dostluğun…
Dini Geceler İçin Güzel Sözler
Genellikle kandil geceleri için rağbet gören güzel sözler, sık kullanılmasından ziyade maneviyattan uzak olması nedeniyle standart kalıba girmiş durumda. Dini gün ya da gecenin mahiyetini kavramak yerine bu durumu paylaşmayı bir “görev” edinen kişiler için güzel sözler önemlidir. Bu özel günün ruhunu birilerine “duyurarak” manevi olarak aklandığı hissine kapılıyor. Dijital teknolojinin gelişmesi ve kolay ulaşılabilirliği,…