Cesaret ile İlgili Sözler

Mehmet

77

Yok

Cesaret ile İlgili Sözler

Cesaret, bireylerin hayatlarında alacakları kararları doğrudan etkileyebildiği gibi toplumları da şekillendirebilecek insanî bir duygudur. Günlük hayatta alınan kararlar, yapılan seçimler, kurulan cümleler ve gerçekleştirilen eylemler, tamamıyla cesaretle ilgilidir. Cesaret, bireyin hayatını olumlu yönde etkileyebileceği gibi yanlış zamanda yanlış yerde hamle yapılması durumunda olumsuz sonuçlara da neden olabilir. Oldukça hassas bir duygu olan cesaret, doğru anlarda doğru kararlarla gösterilmesi durumunda arzu edilen hayatın kapılarını aralayabilir. Ayrıca kişinin kendisini kısa sürede çok farklı bir noktada bulmasına da neden olabilir. İkili ilişkilerde de oldukça önemli bir rol oynayan bu insanî duygu, tarihin inşasında en önemli rolü oynayan olgudur. Bu durum, cesaret ile ilgili sözler ile birlikte pekiştirilir.

Genellikle toplumların ilerlemesi ve liderlik vasfındaki şahısların hayallerini ileriye taşıması için doğru zamanda gösterilmesi gereklidir bu insanî duygunun. Yanlış kişilerin elinde olması durumunda oldukça kötücül sonuçlara yol açabilir. Tarihte örneklerine de sıkça rastladığımız bu durum, çoğunlukla milyonların ölümüne, toplumların yozlaşmasına, hatta geleceğin kötü şekilde inşa edilmesine neden olmuştur. Osmanlı tarihinde de dönem dönem örneklerine rastladığımız yanlış hamleler, dünya tarihinde de sıkça karşılaşılan bir durumdur.

Cesaret, tıpkı ikili ilişkilerde bir mihenk taşı, önemli bir basamak ve dayanak olarak kabul edilen diyalog ve güven kadar önem arz eden bir olgudur. İlişkilerin başlaması ve ilerlemesi için ihtiyaç duyulan bir kan olan cesaret, ancak doğru zamanda doğru şekilde kullanılması durumunda toplumları ileri taşımış ve kültürel zenginlikler ile buluşmasına yol açmıştır. Toplumsal zeminde tarihi bir zenginliğe ve gündelik refaha imkân tanıyan cesaret, bireysel ilişkilerde ise çok daha yapıcı ve yıkıcı etkilere sahiptir. Çoğunlukla duygusal ilişkilerin başlangıcı için bir tetikleyici olan bu duygu, yalnızca ilişkilerin kurulmasında değil, devamında da etkin bir rol oynamaktadır.

Cesaret ile İlgili Sözler

Bunun temel nedeni bireylerin süratle, durmadan akan hayata ayak uydurmak arzusudur. İnsan, yapısı gereği durmak, vakit kaybetmek ve hayatı boyunca seyirci kalmak istemez. Oyuna girmek, hareket etmek ve hatta mümkünse oyunun kuralları belirlemek ister. Bu nedenle bu gibi durumlarda ana belirleyici etken olan cesaret devreye girer. Çünkü insan, her ne kadar adım atmayı, hareket etmeyi göze alacak cesareti çoğu zaman gösteremese de, kaybetmeyi göze alacak kadar korkak değildir. Ancak kaybetme korkusu ve yanılgı insanı harekete geçirir ve cesaret göstermesini sağlar.

Hayat, bu gibi anların fırsatlarıyla doludur. Şanslıysanız eğer, bu cesaret anlarını doğru okur ve hayatın size sunduğu fırsatları doğru şekilde değerlendirir ve atmanız gereken adımı doğru zamanda doğru yerde ve doğru şekilde atarsınız. Zaten hayatın genel tanımı bir fırsatlar geçididir. Şanslı olanlar bu fırsatlar karşısında cesaret gösterir ve mükâfatını alır, cesur davranıp adım atamayanlarsa esaretlerinin boyunduruğunda hayatları boyunca seyirci kalırlar. Toplumların anatomisini belirleyen bu dürtünün yansımalarını farklı ulusların dinamiklerine bakarak kolayca okuyabilirsiniz.

Tarihi boyunca cesaret ve akılla hareket eden, kendi fırsatlarını kendisi yaratan toplumlar dünya genelinde her daim söz sahibi olmuş, bu cesaret ve aklı gösteremeyen toplumlarsa ancak birer takipçi ve taklitçi olup seyirci olmayı yaşam tarzı olarak benimsemişlerdir. Bireysel anlamda da benzer işleyişe sahip olan bu durum, en kolay ikili ilişkilerde gözlemlenebilir. Önüne çıkacak fırsatları beklemek yerine kendi fırsatlarını yaratan kişiler, gerekli cesareti göstermeleri nedeniyle her daim akmakta olan hayatın önüne geçmeyi başarmışlardır. Fakat buna tanıklık eden ve yalnızca seyirci kalan büyük çoğunluk, gösteremedikleri cesaret nedeniyle her daim geriden gelmek ve hatalarıyla yüzleşmek zorunda kalmışlardır.