Dini Geceler İçin Güzel Sözler

Mehmet

36

Yok

Dini Geceler İçin Güzel Sözler

Genellikle kandil geceleri için rağbet gören güzel sözler, sık kullanılmasından ziyade maneviyattan uzak olması nedeniyle standart kalıba girmiş durumda. Dini gün ya da gecenin mahiyetini kavramak yerine bu durumu paylaşmayı bir “görev” edinen kişiler için güzel sözler önemlidir. Bu özel günün ruhunu birilerine “duyurarak” manevi olarak aklandığı hissine kapılıyor. Dijital teknolojinin gelişmesi ve kolay ulaşılabilirliği, insanlar arasındaki gibi “kültürel” zenginliklere de yapay bir bağ getirmiş durumda. Bir anı paylaşmak, o anı yaşamaktan çok daha değerli bir hâl alabiliyor. Bu durum sosyal hayat gibi kültürel ve dini zenginliklerde de benzer şekilde sirayet edebiliyor hayatımıza. Dini geceler için görev bilinciyle paylaşılan bu dini geceler için güzel sözler ise çok önemli bir yer teşkil ediyor. Dini ya da özel günlerin/gecelerin bir zenginlik olduğunu değil, dikkat çekilmesi gerekli hedef, yerine getirilmesi gereken bir göreve evriliyor.

Dini Geceler İçin Güzel Sözler

Söz konusu durum özellikle 2000’li yılların başında “kısa mesaj” haberleşmesinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza giren bir tür “haberleşme yolu”. Aslında özel günler için bir “haberleşme” olarak kabul gören “mesajlaşma” yöntemi, vaktin doğru şekilde değerlendirilmesi için bir yol olarak tanımlanabilir. Her ne kadar bu durum nitelik bakımından sonuna kadar kullanılıyor. Fakat konu nicelik kriterlerine geldiği vakit, ne yazık ki bu uygulama doğru bir yöntem ile kullanılmıyor. Bu durum birçok unsura dayansa da, teknolojik imkânlar aracılığıyla “kalıp mesajları” paylaşmak, pratik ve ulaşılabilir bir yöntem olarak görülüyor. Bu da kültürel bir farklılık olarak bu topraklarda kabul gören dini ya da özel günlerin tebrik edilmesi, manevi bir şekilde paylaşılması gereken bir zenginlik olarak değil, “haber verilmesi” gereken bir gün olarak günlük işlerimiz arasına giriyor.

Bahsi geçen güzel sözler, dinin kutsal kaynağından bir paylaşım yerine, genellikle bir “güzelleme” taktiği ile çoğalıyor. Zaten manevi bir anlam ifade etmesi gereken bu durum, şairane bir hava katılarak, kişisel bir güzelleme mantığı ile yapıldığı için, olay mahiyetini ve anlamını yitiriyor. Oysa basit bir mantıkla, var olan kutsal şifrelerden, rehber edilebilecek delillerden yola çıkılabilir ya da çok daha basit formül ile günün anlam ve önemine göre tebrik, kutlama mesajı gönderilebilir. Zaten dinin kültürel ve dini anlamda bir zenginlik, bir hatırlama yöntemi olarak sunduğu gibi özel günler, bir paylaşım havası yaratmak, dostlukları, aile bağlarını ve ilişkileri güçlendirmek için ortaya köklü bir atmosfer sunuyor. Fakat bu durum, yazık ki çoğu zaman suistimal edilebiliyor.

En güzel dini geceler sözleri

Aslında formül oldukça basit; şairane ve yapay olan “güzelleme” metotlardan uzaklaşmak, basmakalıp tabirlerinden sakınmak, dinin söz konusu günler için vehmettiği gibi şeffaf ve yalın bir dil ile paylaşımda bulunmak, bu gibi özel günlerin anlamını kavramaya yeterli. Fakat yine yazık ki, bir anı yaşamak, bu anı sonsuz bir şölen ve rengârenk cümbüş eşliğinde anlatmanın gerisinde kalıyor. Oysa basit kelimeler ve içten gelen sözler ile anlam kazanacak olan bu gibi özel günler, kişisel bir yoruma açık olarak dinimizde ve kültürümüzde yer alıyor. Ez cümle: Vahiy olunan metinlere göz atmak, kabul görmüş olan delillere bakmak, bu gibi özel günlerin manasını kavramanız için yeterli bir sebep olacaktır. Harici bir delile ya da şahsi görüşe ihtiyaç yok. Yapmanız gereken tek şey, günün anlam ve önemine göre hareket etmek ve içinizden gelen “doğru” ve “sade” sözler ile kendinize ifade etmek.