Dostluk ile Alakalı Sözler

Mehmet

117

Yok

Dostluk ile Alakalı Sözler

Dostluk, insanî ilişkilerin temelini sağlamlaştıran bireysel ve toplumsal bir ilişki türü olarak kabul edilir. Toplumların kültürel alışkanlıklarını, geçmişini, şimdiyi ve geleceği doğrudan etkileyen en önemli zenginliklerden biridir. Toplum dinamikleri, alışkanlıkları, gündelik işleri ve iletişim tarzları, birbirlerine duydukları güven ve dostluk ilişkileri üzerinden inşa edilir. Bunun en temel nedeni iletişimin günlük hayata doğrudan etkisi ve bireyden toplumun inşasıdır. Geçmişten bugüne insan ilişkileri konusunda sıcak ilişkiler kuran bir toplum olmamız nedeniyle dostluk, bu topraklarda her daim önemli bir zenginlik olarak kabul görmüştür. Bu durum, dostluk ile alakalı sözler ile de dile getirilir.

Tabii bu durum hayatın resmî köşelerinde bazı sorunlar yaşamamıza neden olmuştur zaman zaman. Fakat dostluk, toplumu olduğu kadar doğru seçimler ile bireyleri de inşa edebilecek sihirli bir güce sahiptir. Kişinin karakterini tayin etmekte, hayatının rotasını belirlemekte, seçimlerinde karar vermede ve entelektüel birikimini doğrudan etkilemektedir. Bu durum çocuk yaşlardan itibaren süregelen çevre etkeni ile paralel ilerlemektedir. Kişiler çevre etkisiyle farklı alışkanlıklar edinir ve kendi hayatını inşa eder.

Bu durum elbette toplumun eğitim dinamikleri ve gündelik alışkanlıklarıyla da açıklanabilecek bir durumdur. Fakat bu zenginlikleri ortaya koyan yine ikili ilişkilerdeki güven ve aidiyet duygusudur. Bu nedenle dostluk, yalnızca bireyleri ve toplumu değil, o bireylerin ve toplumun gündelik yaşantısını, alışkanlıklarını, hayata bakış açısını ve hatta geleceğini inşa eder ve doğrudan etkiler. İnsan ilişkilerinde bu denli önem arz etmesinin nedeni, insanın doğası gereği çevreye uyum gösteren bir canlı olmasıdır. Hatta çoğunlukla çevrenin yapısına göre şekillenen insan doğası, dış etkenlerden kolayca etkilenebilir ve dostluk ilişkilerinin etkisiyle kendi kendisini yeniden inşa edebilir. Bu nedenle eğitim ve iş hayatının temel dinamikleri ikili ilişkiler üzerine kuruludur.

Eğitim dinamiklerinde çocukluk yaşlardan itibaren eğitimin bir kanalı olarak verilmesinin nedeni, ağacın yaşken eğilmesi gerektiği inanışıdır. Çocukluk yaşlardan itibaren çevre etkisi ve dostluk ilişkileriyle alışkanlık edinilen zenginlikler, ilerleyen yaşlarda kişinin kendisini keşfetmesini ve hayatını bu doğrultuda ilerletmesini sağlar. Bu durum ilerleyen yaşlarda kişinin analiz yetisini ve dış dünya ile olan bağlantı gücünü doğrudan etkiler.

Dostluk ile Alakalı Sözler

Söz konusu ikili ilişkiler doğru inşa edilmediği durumda, toplumun temel dinamiklerini doğrudan etkileyebilecek, hatta gelecekte olumsuz etkiler yaratarak kültürel izler bırakacak denli güçlü köklere sahiptir. Bizim gibi sıcak insan ilişkilerinin bireysel ve toplumsal ilişkilerde öne çıktığı topraklar, her daim ikili ilişkileri farklı şekilde konumlandırmış, bu nedenle gelecekte zayıflayan toplum dinamikleri nedeniyle her daim sorun yaşamıştır. Bunun temel etkeni ulusların bireye göre değil, topluma göre hareket etmesiyle ilgilidir. Önce bireyi şekillendirmek ve doğru, sağlam bir duvar örmek yerine, çoğunluğu baz alan gündelik alışkanlıklar ve eğitim dinamikleri toplum etkisinde kalan, yanlış ya da olumsuz etkilenen bireylerin çoğalmasına neden olmuş ve bu nedenle toplumun kısır bir döngüde olumsuz etkilenmesini sağlamıştır.

Nitekim dostluk ilişkileri, dış etkenlerden kolayca etkilenebilen, düşüncesiz tavırlar nedeniyle kolaylıkla zayıflayabilen hassas bir terazi üzerinde konuşlanmıştır. Elbette bu durum kişilerin geçmişte yaşadıkları hikâyelere, zor günlere, olumsuz dış etkenlere ve nihayet toplumun dinamiklerine göre şekillenmiştir. Fakat bizim gibi sıcak insan ilişkilerinin ön planda tutulduğu topraklarda bu durum, ancak günümüz dünyasında bir “zenginlik” olarak kabul edilmiştir. Toplumsal dinamiklerin önde olduğu başka ülkeler, her daim bir ipucu ve rehber niteliği taşımıştır. Çünkü uluslar, ancak ikili ilişkilerini doğru inşa ettiği vakit toplumsal anlamda bütünlük ve beraberlik hedefine ulaşabilir.