Günaydın Mesajları

Mehmet

107

Yok

Günaydın Mesajları

Duygusal ilişkilerin anatomisini belirleyen küçük alışkanlıklardan olan günaydın mesajları, kişiler arasındaki ortak değerlerin vücut bulmuş hâli olarak tanımlanabilir. Özellikle 2000’li yıllarda GSM operatörlerinin yaptıkları çeşitli kampanyalar ile ilişki için harcanan bir tür çaba olarak kabul gördü. Bu mesajlaşma seansları, gelişen teknolojiyle birlikte gündelik ve sıkıcı bir alışkanlık olarak kabul edilmeye başlandı. Bu durum gün içindeki bazı özel anlarda çekilen mesajların daha önemli ve manevî değerinin yükselmesine öncülük etti. Günaydın mesajları gündelik mesajlar arasından sıyrılarak ilişkiyi besleyen bir tür efsun hâline geldi.

İkili ilişkilerde günümüz teknoloji çağında etkili bir rol oynayan teknolojik imkânlar, yapıcı sonuçlar için kullanılmak için geliştirildi. Fakat insanların yapısı gereği bu imkânlar ne yazık ki olumsuz sonuçlara davetiye çıkarıyor. Sabahları atılan romantik bir mesajın duygusal bir bağ nedeniyle kurulan ikili ilişkilerde besleyici bir etken olduğunun farkına varıldı. Bu gibi özel anların kıymeti bilinirken, bir başka kesimse bu özel anların farkına bile varmıyor.

İnsan ilişkileri, yapısı ve koşulları gereği ne yazık ki yalnızca kişiler arasındaki iletişime ya da duygusal bağa göre değildir. Harcanan emek ve dış etkenlere göre şekillenmektedir. Nitekim verilen çoğu kayıp genellikle dış etkenler ya da ilişkinin zaman içerisinde taraflara getirdiği rehavet nedeniyle ortaya çıkıyor. Oysa sabah atılan günaydın içerikli mesajlar, gün içinde tanık olunan bir anı paylaşma hevesi ya da akşam atılan gün özeti mesajları, yalnızca ilişkiyi besleyen bir alışkanlık değil, o kişiye verilen değeri gösteren bir tür sevgi şölenidir. Bunun farkına varan şanslı kişiler yalnızca duygusal birliktelik içerisinde oldukları kişilerle değil, çevresindeki kalabalıkla da kolay ve sağlıklı ilişkiler kurabiliyorlar.

Günaydın Mesajları

Fakat bu gibi özel anların farkına varmayan, varsa da tadını çıkaramayan asıl çoğunluk ise, yazık ki hayatın tüm fırsatlarını kaçırıyor. Aslında temelde herhangi bir edebiyata ya da bir akıma dayanmayan, tamamen kişiler arasındaki hikâyeye, bu hikâyenin yoğunluğuna, tarihi gücüne ve samimiyetine göre şekillenen mesajlar, diyaloglar, çoğu zaman doğaçlama gelişmesiyle besleyici bir unsur oluyor. Tersi durumda ise bir dış etkene ya da öneriye göre şekillenen adımlar çoğu zaman hüsranla sonuçlanıyor.

İkili ilişkilerde iletişimin temel ve mihenk taşı olarak kabul edebileceğimiz mesajlaşma ritüelleri, kişilerin yalnızca teknolojik imkânlar dâhilinde gün içinde iletişim kurmasına değil, duygusal bir bağ kurmalarına da imkân tanıyor. Fakat bu zenginliğin ve modern fırsatların farkına varmayan kişiler, bu özel anları bir “vakit kaybı” ya da “emek verilmesi gereken bir tür uğraş” olarak gördükleri için çoğu zaman ikili ilişkiler hüsranla ya da nefretle sonuçlanıyor. Bu özel anların kıymetini bilen şanslılar ise, elde ettikleri kökleri sağlam ilişkiler sayesinde hayata çok daha olumlu bir pencereden bakarken, yanlarında duran yol arkadaşı ile seçimlerinin ve talihinin güzelliğine şaşıyor.

Günümüz teknolojisinde iletişimin temel kanallarından biri olan haberleşme, bu denli geniş imkânlar dâhilinde bireysel ihtiyaçlarda bile yapıcı bir güce sahipken kullanılmaması, ancak sorunlu iletişimlerin artmasına ve yaşanan hikâyelerin olumsuz sonuçlanmasına neden oluyor. Aslında formül oldukça basit; herhangi bir olguya ya da akıma göre hareket etmeden, tamamen insanî ve doğaçlama hislerle atılan mesajlar, arzu ettiğiniz hikâyeye sizi doğrudan ve güçlü adımlarla götürüyor.