Güzel Kısa Mesajlar

Mehmet

42

Yok

Güzel Kısa Mesajlar

Özel günlerde ihtiyaç duyulan kısa mesajlar, ikili ilişkilerde onarıcı olmasıyla ilişkideki heyecanı ayakta tutmak konusunda da başarılı bir yöntemdir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artan ihtiyaçlar, insanoğlunun “hız” talebine henüz erişebilmiş değil. Teknoloji geliştikçe gündelik hayata, insan ilişkilerinde ne yazık ki somut sorunlarla karşılaşıyor. Bu durum, sosyal mecralarda karşılaşılan dijital ve fakat yapay olan oluşumlarla örüntülüdür. Bir olayın nesnelliğinden ziyade niceliği, güzel kısa mesajlar ile kişiye hissettirdiği önemli geliyor. Fakat insanoğlunun teknoloji konusundaki hız beklentisi, yapay da olsa bu duyguları da hızlı bir şekilde tüketiyor. Dijital ve yapay olan, fakat zevk aldığı bu “şeyleri” hızlıca tüketen bireyler, gerçek dünyada somut ve gerçekçi duygular ile karşılaştıkları vakit, çok da sağlıklı ilişkiler kuramıyor. Bunun temelinde yatan en önemli etken, bireylerin dijital platformlar nedeniyle yaşadıkları gerçeklik algısı.

Güzel Kısa Mesajlar

Dijital mecraların gelişmesiyle birlikte artık yalnızca “tebrik edilmesi gereken” alelade bir gün olan özel günler, beraberinde kısa mesaj ve kısa mesajla birlikte hissettirdiği duyguları da tarihe gömdü. Önceleri nostaljik bir eda ve kısıtlı imkânlar ile güzel sözlerin yer aldığı kısa mesajlar, artık iletişim kanalında kullanılan sıradan bir yöntem olarak tercih ediliyor. Tabii bu durum yine insanoğlunun bu dijital platformlardaki akış hızı ile bağlantılı. Gün içinde eline geçen mucizevî fırsatları değerlendirmek, bu anları güzelleştirmek, hatta ölümsüzleştirmek fırsatına sahip olan, ancak hiçbirini değerlendirmeyen bireyler, geçen zamanla birlikte kaçırdıkları fırsatların da farkına varıyorlar.

Bu gibi durumlarda başvurulan iletişim kanalları yine kısa mesaj aracılığı ile yazmak istedikleri kısa metinler, diyaloglar, göndermeler ya ada edebî metinler. Fakat işte bu noktada asıl sorun meydana çıkıyor. Dijital dünyanın kanallarında insanî duygularını yitiren bireyler, “gerçeklerle” yüzleştikleri vakit sağlıklı adımlar atamıyor ve yaşadıkları sarsıntıyı onarmanın yolunu bulamıyorlar. Aslında herhangi bir sosyal medya tavsiyesini dikkate almadan tamamen içten, doğal ve gerçek duygular ile hareket edilse, atılan kısa mesaj içeriği tamamen “gerçek duygular” ile dolacak.

En Güzel Kısa Mesajlar

1990’lı yılların başında daha aktif bir şekilde hayatımıza giren kısa mesaj, o dönemin kısıtlı teknolojisinde çok da başvurulmayan, tercih edilmeyen bir yöntemdi. Herhangi bir nedenden dolayı görüşülmek, konuşulmak istenen kişi aranır ve görüşülürdü. Çünkü iletişim bu kadar basit ve temelde kültürel bir zenginlik öğesiydi. Fakat 2000’li yılların başlarında teknolojiyle birlikte gelişen imkânlar, bireylerin hayatlarına “SMS” mantığını soktu. Bu olguyla birlikte artık iletişim “utangaç” kesimin de başvurabileceği bir kanal hâline geldi. Çünkü telefonda ya da yüzyüze konuşmakta güçlük çeken bireyler “kısa mesaj” ile dilediklerini söyleyebiliyorlardı. Takvimler 2010’a yaklaşırken teknoloji dünyasında artık kabul edilmek zorunda kalınan akıllı telefonlar ve uygulama marketleri hayatımızdaki yerini sağlamlaştırmıştı.

2010 yılından itibaren artık ne telefonda konuşmak, ne de kısa mesajla iletişime geçmek başvurulan bir iletişim yolu değildi. Bu süreçten sonra insanlar herhangi bir kanaldan iletişim kurmak yerine, birbirlerine çeşitli platformlardan göndermeler yaparak “birbirlerinden birbirlerini anlamalarını” beklemeye başladılar. İşte iletişim gibi temel insan ihtiyacının yakın tarihte ne gibi bir süreçten geçtiğinin kısa bir özeti. Hülasa: Kısa mesaj, nereden gönderildiğinin önemi olmaksızın hâlâ bir iletişim metodudur ve şayet sizin için duygularını ifade etme biçimi bu şekilde uygunsa hiç düşünmeden ve hiçbir platforma bağlı kalmadan içinizden geldiği gibi yazın ve gönderin.