İyi Geceler Sözleri

Mehmet

105

Yok

İyi Geceler Sözleri

iyi geceler mesajları ya da sözleri, duygusal ilişkilerin besleyici bir alışkanlığı olarak kabul edilebilir. İlişkilerin yönünü tayin edebilecek güçte bir alışkanlık olarak kabul edilebilir. Ayrılık ya da şiddetli tartışmalarda bir silah olarak kullanılan iyi geceler sözleri , hem yıkıcı hem de yapıcı etkiye sahiptir. Genellikle ilişkinin başlarında ve alışma zamanlarında gerçekleştirilen yoğun mesajlaşma seanslarında bir tür sevgi emaresi olarak başvurulan bir alışkanlıktır. İlerleyen süreçle birlikte ancak özel günlerde ya da tam tersi şiddetli tartışmalarda başvurulan bir yöntem olarak yer etmiştir.

Gelişen teknolojiyle birlikte iletişim kurmak, haberdar olmak ya da anlık iletişimde kalmak ihtiyaçlarının kolaylaşması olarak görülür. Herhangi bir çaba harcanmaması, ilişkilerin besleyici formülü olan “iletişime geçmenin” bir çabadan ziyade bir alışkanlık olarak kabul görmesine neden oldu. Gelişen teknoloji her ne kadar ilişkilere bir rahatlık, bir rehavet duygusu yerleştirmişse de, bu gibi anlarda zehirlenmesine de neden olmuştur. Tabii bu durumu doğru taktikler ile ilişki için bir avantaj olarak görmeyi başaran duygusal bir kitle de bulunmaktadır.

İyi Geceler Sözleri

İyi geceler sözleri, temelde edebî ya da popüler bir akıma göre şekillenmesi durumunda riskli bir hâl alabilecek bir hamledir. Bu gibi anlarda doğru olan ilişkinin gidişatına göre ya da buna neden olan durumun tabiatına göre hareket etmektir. Çünkü bu gibi ilişki ritüeli dışına çıkan ihtiyaçlar, bireylerin arasında yaşanan ve ilişkiyi sarsan, anların telafisi için başvurulan bir yöntemdir. Bu gibi alışkanlıkları besleyici bir unsur olarak görüp ilişkilerinin her anında yer veren çiftler, bu durumu ilişkilerinin lehine çevirmeyi başarmışlardır.

İyi geceler sözleri, her ne kadar basit ve sıradan bir adım gibi görünse de, aslında ilişkinin mihenk taşlarından biri olarak tanımlanabilir. Direkt olarak iletişim ile alakalı olması ve ilişkinin seyrini tayin edebilecek güçte olması nedeniyle çiftler arasında duygusal bir çıkışa yol açabileceği gibi, yıkıcı bir güce de neden olabilir. Özellikle ilişkinin başlarında bir ritüel olarak başvurulması fakat ilişkinin oturmasıyla birlikte ancak özel anlarda başvurulan bu yöntem, bir sorun teşkil edebilir. Bu durumsa ancak karşılıklı çaba ile düzeltilebilecek bir sorundur.

Duygusal ilişkiler, gün içinde atılan mesajlar, harcanan çabalar, gösterilen sevginin türü ve yoğunluğu gibi çok fazla dinamik üzerine kurulması nedeniyle kolayca darbe alabilen bir yapıya sahiptir. Söz konusu dinamiklerden birinin darbe alması, ilişkinin ilerleyen süreçlerde daha büyük darbeler almasına ve yıkımla sonuçlanmasına neden olabilir. Bu nedenle ilişkinin başında başvurulan iyi geceler mesajları ya da gün içinde atılan duygusal mesajları ilişkinin ilerleyen dönemlerinde de benzer alışkanlıklar ve ritüeller ile sürdürmeniz çabaların karşılıklı olmasının önünü açar.

Fakat aksi durumda yalnızca ilişkinizi değil, ikili ilişkilere karşı duyduğunuz güveni de kaybedebilirsiniz. Bu gibi kayıpların önüne geçmek için harcayacağınız çaba, kişisel anlamda bir tatmine ulaşmanıza da öncülük eder. Bu nedenle yalnızca iyi geceler mesajlarınızı bir düzene sokmakla sınırlı kalmayın ve gün içinde sevginizi sembol hâline getirdiğiniz hikâye ve mekânları ilişkinizin merkezine oturtarak sürekli iletişim hâlinde olun. Bu durum yalnızca ilişkinizi beslemekle kalmaz, ilişkinin yönünü de sağlıklı bir şekilde tayin etmenize fayda sağlar. Zaten ikili ilişkilerin temelinde ruhun beslenmesi ve karşılıklı tatmin yer almaktadır.