Komik Sözler

Mehmet

36

Yok

Komik Sözler

Komik sözler, genellikle sosyal medyada yer alan popüler gündeme göre değişkenlik gösterir. Gündelik dili doğrudan etkileyen bir “akım şekli” olarak kabul edilebilir. Bu durum hicvedilen politik bir olayla ilgili de olabilir, anlık olarak değişen popülariteye bağlı bir olayla da. Ülkemiz sosyal medya dinamikleri hızlı tüketim odaklı olması nedeniyle günlük dili doğrudan etkileyen bu gibi kullanım kalıpları, kuşaklar arasında iletişimde çeşitli farklılarının ortaya çıkmasına neden olan en belirgin etken olarak kabul edilebilir. Bu konunun kaynağında yatan çeşitli etkenler elbette kuşakların farklı olay ve akımlara ilgi duymasıyla alakalıdır.

Fakat oldukça hızlı bir değişimle hayatlarımızın merkezinde yer alan tüketim hızı, yalnızca sosyal medya gibi platformlarda karşımıza çıkan popüler olayları değil, temel ihtiyacımız olan iletişimimizi de doğrudan etkiliyor. Bu durumun en belirgin örneği ergenlik döneminde çocukların ebeveynler ile yaşadıklar dil ve iletişim sorunu. Farklı iletişim kanallarına sahip olan çocuklar, bireylerin kendilerine göre “kısıtlı” dünyaları nedeniyle iletişim kuramadıklarını düşünmelerine neden oluyor. Bu da temel iletişim sorununu doğuran en etkili faktörlerden biridir zaten.

Komik Sözler

Fakat işin daha trajikomik yanı, söz konusu dijital platformlar, gündelik dili etkilediği kadar kişilerin ve kitlelerin ilgi alanlarını da tayin eden etkili bir silah hâline geliyor. Toplumun güldüğü, üzerine düşündüğü, kafa yorduğu ve ilgi gösterdiği akımlar, günlük hayatı belirleyen, kişiler arasında konuları etkileyen güçlü birer silah oluyor. Makalemize konu olan komik sözler ise bu durumun en bariz örneği. Kitlelerin bir anda gösterdiği ilgi, konunun özünden uzaklaşarak yeni bir “iletişim şeklinin” doğmasına ve kişiler arasındaki günlük dilin değişmesine neden oluyor.

Bizim gibi hızlı tüketim toplumlarında ise bu gibi durumlar toplumun kültürel zenginliğini ortaya koymakta önemli bir etken olan dilin yapısının doğrudan bozulmasına ve iletişim problemlerinin doğmasına fırsat tanıyor. Özellikle son dönemin popüler uygulamalarının doğurduğu farklı akımlar, kitleler arasında da bölünmenin hatta yozlaşmanın, farklılaşmanın tetiklenmesine öncü oldu. Bu durum elbette yalnızca basit bir eğlence, hobi anlayışı ile açıklanabilecek bir arayış değil. Ülkenin siyasal ve ekonomik atmosferi, çeşitli veriler, analizler, kişilerin ülkesine karşı duyduğu güvenin sarsılması gibi önemli sorunlar, bireyleri ve bireylerin alışkanlıklarını doğrudan etkileyen faktörler.

En İyi Komik Sözler

Uçuk bir teori gibi gelse de, söz konusu gündelik konuşmaları ve iletişim tarzlarımızı etkileyen etkenler, aslında daha derin damarlarda yer edebiliyor. Kültürel zenginliğimize kadar nüfuz eden bu gibi akımlar, dilde ve kültürde farklılıkların önünü açıyor. Hülasa; komik sözler, bireylerin ve dolayısıyla kitlelerin sosyal medyadan aldıkları ve hızla tükettikleri “eğlencelik aperatiflere” göre kolayca şekil alabiliyor, bozulabiliyor. Tabii bu durum “basit bir eğlencenin” ötesine geçerek bireylerin birbirleriyle olan iletişim tarzlarını şekillendirmesiyle birlikte tehlikeli bir hâl alıyor. Bunun düz mantık bir izahı elbette yok. Zira kültür, toplumun sanata ve eğlenceye olan bakış açısına göre şekillenen ve genişleyen bir olgu.

Türkiye gibi sanatı, eğlenceyi, siyaseti ve birçok konuyu hızlı tüketmeye alışmış toplumlar, dijital medyanın pompaladığı birçok “uğraşın” etkisiyle kolayca şekil değiştirebilir, kültürel ve iletişim anlamında farklılıklar yaşayabilir. Fakat bu konudaki asıl tehlike bu etkiye maruz kalan kitlelerin genel çoğunluğunun genç yaşta çocuklar olması. Henüz eğitim aşamasında yoz bir iletişim şekliyle arkadaşlık kuran milyonlarca nüfusa sahip genç dimağlar, yanlış iletişim kaynaklı birçok sorun yaşayabiliyor. Elbette komik sözlerin ortaya çıkmasına neden olan sosyal medyayı bu konunun günah keçisi ilan etmekte pek bir mahsur görünmüyor.