Öfke Sözleri

Mehmet

130

Yok

Öfke Sözleri

Öfke, kontrol edilmemesi durumunda insan ilişkilerini doğrudan etkileyen yıkıcı bir dürtüdür. Bu durum öfke sözleri ile dile getirilir. İnsanî duygular arasında en tehlikelisi olarak kabul edebileceğimiz öfke, özellikle ikili ilişkilerde birçok şeyin eşiği olarak kabul edilebilir. Anlık bunalımlar, otokontrolü kaybetmek, manevî bir boşluğa kapılmak, hassas bir noktaya temas etmek, çoğu zaman facia ile sonuçlanır. Böyle anlarda kişiler sağlıklı düşünme yetisini kaybeder ve kırıcı sözler sarf eder. Bu durumun temelinde elbette sosyolojik ve çevre faktörleri barınır. Eğitim düzeyi, çevre faktörü, ikili ilişkilerdeki rolünüz, duygusal yoğunluk yaşanan öfke patlamasında tartışmanın şiddetini ve yönünü tayin edebilir. Ayrıca karşınızdaki kişiye sarf edeceğiniz sözlerin tonunu ve rengini de belirler. Bu durum çoğu zaman büyük tartışmalar ve kalıcı kırılganlıklarla sonuçlanır.

Özellikle duygusal birlikteliklerin bazı evrelerinde sıkça yaşanan öfkeli tartışmalar, bireyler arasında kalıcı hasarların oluşmasına, duygusal uçurumların derinleşmesine neden olurken, telafisi güç olan bu olay, çoğu zaman kişinin bilinçaltında saklı duran hikâyelerin ve olayların ortaya çıkmasını tetikler. Bu durum her ne kadar nörolojik açıdan bilimsel olarak açıklansa da, öfke anlarında kişi, sağlıklı düşünme yetisini kaybeder ve o an yapıcı veya telafi edici yaklaşmak yerine içinde biriken öfkeyi kusmak ve kendisinin değil, karşısındakinin kırılmasını ister. Bu anlar, insanoğlunun akıl almaz bilincinin dışa vurduğu nadir anlardan biridir.

Öfke Sözleri

Öfke anları, üzerine çeşitli araştırmalar yapılabilecek kadar kusursuz ve büyüleyici anlardır. Ancak böyle kötücül ve olumsuz anlarda karşınızdakinin gerçek yüzünü ve sabır eşiğini test edebilirsiniz. Bu eşiğe hiç rastlamayan ya da bu eşiğin testine hiç ulaşmamış ilişkiler, genellikle daha derinden ve gizlice sarsılır ve yara alırlar. Ülkemiz koşullarında evliliklerin ve ilişkilerin çoğunda ortaya çıkan bu gizli öfke, ne yazık ki otokontrolün kaybedilmesi ve bilinç dışı hareketlerin sarf edilmesiyle facia ile sonuçlanıyor. Öfke anlarında sarf edilen sözler, çoğunlukla kişilerin karşısındakini yaralamak için başvurduğu çaresiz bir çabadır.

Bu durumun en basit ve somut örneğini şöyle açıklayabiliriz: Ağır bir darbe sonucu yaralanan bir hayvan, kendisine saldıran düşmana karşı tüm gücü ve öfkesiyle saldırır. Bu tepkinin temelinde yalnızca kendisini savunmak değil, kendisine zarar veren düşmana aynı öfke ve şiddetle zarar vermek isteği vardır. Aldığı darbe nedeniyle bilincini kısmen kaybeden hayvan, etrafına öfkeli hareketler savurmaya, yaşadığı öfkeyi kusmaya gayret eder. Bu durum insanlar için de benzer tepkilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Karşısındaki kişi tarafından fiziksel ya da ruhsal şiddete maruz kalan birey, aldığı yaranın acısı ve sarf etmek istediği sözler nedeniyle derin bir öfkeye kapılır. Bu gibi anlarda bilincini kaybeden kişi, ancak bağırarak, yüksek perdeden ağır sözler sarf ederek rahatlayacağını düşünür. Aslında bu gibi anlarda kişi, beyninin ancak çok kısıtlı bir bölümünü kullanır. Bu gibi anlar, genelde bilinçaltının devreye girdiği ve kişinin öfke ve şiddetle hareket ettiği anlardır. Nitekim insanlar, bu anlarda geçmişin izlerini, kederin yaralarını, öfkenin sarhoşluğunu akla ve sağlıklı düşünceye tercih ederler.

Zaten çoğu hüsranla sonuçlanan ilişkinin temelinde de bu sağlıksız düşünceler ve düşüncesiz atılan adımlar yer alır. Bu gibi anlarda sonradan pişman olacağınız sözler sarf etmemek ve karşınızdakini kırıp dökmemek adına öfke molaları vermeyi deneyebilirsiniz. Zaten böyle şiddetli tartışmalarda taraflardan birinin sakin bir tutum göstermesi, mantıklı şekilde hareket edip sağlıklı düşünmesi, çoğu zaman onarıcı bir çözüm olmuştur. Siz de öfkenin sarhoşluğu yerine aklın dinginliğini tercih ederek öfke anlarında kırıcı sözler söylemekten kaçınabilirsiniz.