Özlem Sözleri

Mehmet

135

Yok

Özlem Sözleri

Özlem, duygusal yoğunluğun had safhada olduğu ilişkilerde karşılıklı olarak değerini anlama, ölçme ve farkındalıklarını geliştirmek için bir duygu durumudur. Bu durum özlem sözleri ile dile getirilir. Bir fırsat olarak da nitelendirilebilecek olan özlem duygusu, kişilerin nispeten kontrolünde olması durumunda yapıcı ve iyileştirici bir güce sahiptir. Fakat aksi durumda kişilerin kontrolünde olmayan özlem duygusu, çoğunlukla ilişkilerin yıpranmasına ve ruhun zaman içerisinde kalıcı yaralar almasına neden olur. Özlem duygusu yalnızca duygusal bağ kurulan kişilere karşı değil, aile ve arkadaş çevresine karşı da duyumsanan bir duygu yoğunluğudur.

Özlem duygusunu tetikleyen çok çeşitli etken mevcuttur. Bazen sıradan basit bir toka ile ortaya çıkan bu durum, bazen özlenen kişi yanınızda olsa dâhi ulaşılamaz olur ve bu yoğunluk yerini elem bir kedere bırakır. Aslında daha yakından baktığımızda insanoğlunun karmaşık ve çözümlenemez iç dünyasını kolayca özetleyebileceğimiz bir duygu durumudur özlem. Yalnızca uzaktakini değil, yakındakini de özlemenize neden olan bu duygu durumu, çoğunlukla kişilerin yıpranmasına ve süreç boyunca melankoliye kapılmasına neden olur.

Özlem, yalnızca duygusal bazda değil, ikili ilişkilerin her türlü evresinde zehirli bir duygu olarak tanımlanabilir. İlişkiyi tamamen zehirleyip yok edebileceği gibi kişilerin mental açıdan çok sağlam bağlar kurmalarına da olanak sağlayabilecek güce sahiptir. Fakat bu gibi özlem anlarında kişi, yazık ki sağlıklı düşünüp karar verebildiği bir evrede değildir.

Özlem Sözleri

Bu nedenle aklın varlığı, özlemin varlığına ve dâhi ağırlığına yenik düşer ve kişiyi sağlıklı kararlar almaktan alı koyar. Özlem duygusu hasbelkader kişinin kontrolünde ise besleyici bir duygudur. Değilse şayet, ikili ilişkilere zarar verebileceği gibi kişinin ruh sağlığına da ciddi anlamda zarar verebilir.

Öte yandan günümüz koşullarında tüketim çılgınlığının doymak bilmez açlığı, özellikle son yıllarda duygular üzerinden beslenmesi nedeniyle kişilerin ilişkilerini hedef almıştır. Bununla birlikte ikili ilişkilerin yorucu bütünlüğü ve zorluğu, kişilerin bu durumlar karşısında mücadele isteğini azaltmış ve hızlı tüketilecek ilişkilere meyil etmesini tetiklemiştir. Eskiye olan özlem aslında temel olarak bu nedenden kaynaklanmaktadır. Kısıtlı olan imkânlar dâhilinde bir şeyi elde etmenin, ona ulaşmanın yolu, ancak mücadele ve çaba ile mümkündü. Fakat günümüz koşullarında geniş imkânlar nedeniyle arzu edilen şeye ulaşmanın sınırsız yolu var. Bu nedenle kişiler, kendisine en çabuk gelene, yani özlem duyma riskini almayacağı şeye ulaşmak istiyorlar.

Günümüz koşullarında gayet sıradan ve normal görünen bu durum aslında yalnızca bireyin değil, koca bir ulusun zehirlenmesinin, yozlaşmasının ve kayıp zamanın izinde ilerlemesinin en somut emarelerinden biridir. Yazık ki milyonlarca kitle tarafından fark edilmeyen, hatta standart bir yaşam tarzı olarak kabul gören bu ruhsal beslenme alışkanlığı, özlem gibi insanî duyguların körelmesine ve insanoğlunun yanıbaşındakilere meyil etmesine neden oluyor. Halbuki aşk, emek ve çabayla elde edildiği vakit değeri bilinen, ancak uğruna mücadele edildiğinde, ancak ayrılık ve özlemi göze aldığınızda kıymeti harbiyesi anlaşılan bir olgudur.

Bunun ayrımına varan birkaç şanslı, zaten günümüzde aşkın kendisi kadar, onun tabiatında yer alan özlem ve ayrı kalma anlarında da üzerine düşeni yapıyor. Ez cümle: Her nasıl ki aşk, ayrılık, vuslat ve diğer tüm duygular insanlar içinse, özlem duygusu da insanlar içindir. Bu durumu bir melankoli kaynağı edinmek yerine, bu acının ayrımına varmak ve bunu bir sınav, bir tür mücadele kapısı olarak görmek yine ancak sizin elinizdedir.