Platonik Aşk Sözleri

Mehmet

52

Yok

Platonik Aşk Sözleri

Aşk, evrensel tanım itibariyle karşılıklı olacak şekilde iki tarafın da duygusal bir birliktelik kurmasına getirilen tanımlamadır. Basit gibi görünen bu olgu sosyoekonomik kriterler ve duygusal değişkenler gibi birçok faktöre bağlı olarak çeşitli şekillerde çıkar karşımıza. Ortak bir duyguyu paylaşarak bir olabilmenin, manevî bağlamda zenginleşmenin ilkel ihtiyacının tetiklediği bu durum, doğada da benzer şekillerde ortaya çıkmıştır. Olgunun “yüzeysel” tanımını baz aldığımızda aslında birçok alanın aşktan beslendiğine şahit olmak kaçınılmazdır. Platonik olarak âşık olduysanız, bu durumun hayat standardınıza ne gibi etkileri olduğunu platonik aşk sözleri ile dile getirebilirsiniz. Bunun örneklerini sanata bakarak yorumlayabilmek mümkün: Tiyatro, sinema, edebiyat, şiir ve günlük hayatımızda birçok alışkanlığımızın temelini oluşturan birtakım bağımlılıklar.

Manevî zenginliğin yanı sıra insanî duyguların neredeyse tamamını içerisinde barındırması nedeniyle insanoğlu yüzyıllar boyu bu soruya sağlıklı ve net bir cevap bulamamıştır: Aşk nedir? Aslında tanımı pek de mümkün olmayan bu karmaşık yapı, insanoğlunu tanımlayan neredeyse tüm duyguları bünyesinde barındırmaktadır: Sevgi, nefret, kin, şefkat, şehvet, şiddet vb. Temel tanım nedeniyle insanoğlunun yapısıyla bariz bir şekilde örtüşen bu durumun sabit bir tanımının olmaması, insanoğlunun karmaşık yapısıyla bağlantılıdır. Zira insanoğlu, karmaşık ve gözlemlenemez bir yapıya sahiptir. Zihnin tuhaf reaksiyonları, kişisel tepkiler ve paylaşılan sevginin yoğunluğu, her bireyde farklı ve benzersiz tepkiler vermesine neden olur. Peki aşk karşılıksız olduğunda, yani bilinen tanımıyla platonik olarak kaldığında ne olur?

Platonik Aşk Sözleri

Bu durum, klasik aşk tanımından çok daha zor bir tanıma götürüyor bizi. Platonik aşk, sanıldığı gibi yalnızca bir sanatçıya, toplumda “ünlü” olarak tabir edilen medyatik bir kimliğe ya da zihnen ulaşılmaz olarak kabul gören bir kişiye duyulan aşk değildir. Bizzat çevrenizde olan; arkadaş grubunuzda, okulda, iş yerinizde, semtinizde, hatta çok yakın ilişki içerisinde sadece arkadaş olarak kalabildiğiniz kişiye duyduğunuz bir sevgi türü de olabilir. Söz konusu durumun elbette sosyolojik ve psikolojik birtakım tanım ve tetikleyici unsurları irdelenebilir. Fakat bu inceleme birçok değişkene bağlı olarak farklı sonuçlar doğurabilir. Nitekim ülkemiz coğrafyasında platonik aşk, farklı sonuçlar doğurabiliyor.

Peki, iki tarafın da karşılıklı karar ve isteğiyle meşrulaşan aşkın yanı sıra tek taraflı olarak kalan platonik aşk, tedavi edilmesi gereken bir hastalık ya da takıntı mıdır? Bu durum bazı dinamiklere bağlı olarak mümkün. Ancak çoğu zaman kişisel bir tatmin, zihinsel bir uğraş olarak kalan platonik aşk, bazı durumlarda tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Şayet herhangi birine platonik olarak âşık olduysanız, bu durumun hayat standardınıza ne gibi etkileri olduğunu saptamanız gerekir. Günlük alışkanlıklarınızı, sosyal yaşantınızı, hatta duygusal değişkenlerinizi doğrudan etkileyen platonik aşk olgusu, çoğu zaman tehlikeli bir boyuta varabilir. Bu ve benzeri durumlar için ruhsal anlamda ruhunuzu dizginlemek, sizi daha sağlıklı sonuçlara götürebilir.

Platonik aşk, şayet sosyal yaşantınızda sizi dinç tutmak, zihninizi duygusal anlamda beslemek ya da daha somut bir sevgi türüne ulaştırmakta araç olmuyorsa, tehlikeli bir duruma neden olabilir. Bu nedenle içinde bulunduğunuz platonik aşk vakasını dürüst bir şekilde kendi içinizde çözümlemeli, hayatınıza getirdiği olumlu ve olumsuz etkileri şeffaf bir şekilde masaya koymalısınız. Bu durum, duyduğunuz aşkın platonik seviyesinde ne denli sağlıklı olacağını fark etmenize olanak sağlayabileceği gibi, ilerleyen süreçte ruhen daha sağlıklı ve sevgi dolu biri olmanıza da imkân tanır.